Watercolor Marina to mały projekt z wielkim sercem dla Dzieci, których Rodzice szukają miejsca bezpiecznego, mądrego, ciekawego, wesołego z zasadami i tradycjami.

Powstało w myśli i sercu Rodziców poszukujących, otwartych na świat pełen smaków, wrażeń i wrażliwości na wzorce, autorytety i pamięć o własnym szczęśliwym dzieciństwie. Tego szukaliśmy dla swojego Dziecka i to postanowiliśmy dawać innym Dzieciom i Rodzicom, którzy nam zaufają.

Watercolor Marina funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Jest niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 94/PPN/11.

Nauczycielem grupy przedszkolnej Sailors jest Pani wicedyrektor mgr Kamila Jakubowska. 

W tym roku wybraliśmy: podstawę programową według programu wychowania przedszkolnego Dzieciaki w akcji Wydawnictwa Nowa Era.

• Odpowiada na potrzeby współczesnego dziecka i jego rodziny.
• Łączy edukację z rozwojem, tworząc dziecku przestrzeń do zabawy i uczenia się.
• Wprowadza wartości jako naturalne etapy rozwoju poznawania świata, kładąc nacisk na przeżywanie i
   wychowanie.
• Prezentuje metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu
   psychologii emocji i motywacji.
• Rozwija umiejętność uczenia się dzieci oraz wspomaga osiąganie dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w 
   szkole,
• Samoocena pozwala nauczycielowi diagnozować emocje dziecka podczas uczenia się.
• Dostarcza rozwiązań w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz włączania domu rodzinnego w wychowanie
   i edukację małego dziecka.
• Doskonale sprawdza się w grupach niejednorodnych wiekowo, dzięki ułożeniu treści w taki sposób, aby dzieci w
   każdym wieku w tym samym okresie kształtowały te same umiejętności lub sprawności.
 

 

 

 Dzieci korzystają z bardzo już zasobnej skarbnicy pomocy dydaktycznych. Zajęcia odbywające się w przedszkolu przeplatają się z zabawą spontaniczną i pomysłami Dzieci. To nasz wspólny ŚWIAT.  Równolegle i w powiązaniu z podstawą programową dzieci mają do dyspozycji ponad 350 liter i specjalnych znaków,  w sumie 7 alfabetów + dodatkowo 1 komplet WIELKICH liter . Umożliwia on zabawę w czytanie od 1-go do 4-go etapu wg G. Domana oraz  układania dowolnych wyrazów w różnych językach.

 Zajęcia uzupełniające program - dodatkowe:

 Język angielski  - Pracujemy z dziećmi w grupie przedszkolnej w oparciu o program MACMILLAN - Discover with Dex 2 plus 4 razy w tygodniu po 45 minut.

  • Motoryka Mała i Duża na boiskach szkolnych i sali gimnastycznej
  • Grafomotoryka i odimienna nauka pisania i czytania - projekt autorski wychowawcy grupy
  • Zajęcia sportowo-taneczne -  gimnastyka korekcyjna
  • Profilaktyka logopedyczna i terapia ręki
  • Warsztaty ART Marina
  • Projekty autorskie wychowawcy grupy: -  Mały ekolog i  Odczuwam! Patrzę! Działam! wg książek Małgorzaty Domagalskiej, Dziecięca matematyka w teorii i praktyce M.Bogdanowicz oraz koncepcja edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

W okresie wakacyjnym przedszkole czynne jest  w godz. 8:100-17:00 W ty czasie realizujemy  formułę tygodniowych projektów z dużą ilością zabaw językowych i sportowych.

W placówce odbywają się konsultacje logopedyczne i warsztaty twórczego rozwoju - spontaniczne,wymyślone przez Nas, Dzieci, Rodziców, spotkania okolicznościowe, koncerty i spektakle teatralne.( wielopokoleniowe wydarzenia )

Wierzymy, że możemy mieć ogromny wpływ na rozwój Dziecka przez kształtowanie m.in. rozwoju społeczno - emocjonalnego, aktywności ruchowej, artystycznej, umiejętności językowych, logicznego myślenia, matematyki, estetyki w klimacie ocean style club.

Stawiamy sobie i naszym pedagogom wysokie wymagania. Pracują z nami nauczyciele, wychowawcy kochający dzieci i pasjonaci swoich dziedzin. Ludzie ciekawi w pracy i w życiu. Szczycimy się wysokimi efektami naszej pracy dydaktycznej, a nasi absolwenci wyróżniają się samodzielnością, wiedzą i dobrym wychowaniem na każdym kolejnym etapie edukacji.