NASZ ZESPÓŁ:

  • Kamila  - nauczyciel wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej z edukacją plastyczną
  • Katarzyna -  nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
  • Justyna - pomoc wychowawcy, animator  radości i aktywności w grupie żłobkowej. Połączenie delikatności z dojrzałością, przyjaciel dzieci. Instruktor POMELODY.     
  • Angelika - pomoc wychowawcy, aktywizacja dwujęzyczności -  j.angielski - studentka UW filologia angielska )                                                             
  • Olga - logopeda, audiolog, terapeuta ręki
  • Aneta Mijal - Dyrektor Zarządzający

 Współpraca:

XXX LO im. Jana Śniadeckiego w Warszawie